Българска Траурна Камара

БЪЛГАРСКА ТРАУРНА КАМАРА

1504 София
  • ул. „Сан Стефано” № 14 Б
  • тел: +359 888 71 50 21
  • тел./факс: +359 2 946 13 75
  • e-mail: office@bulmc.org

Да превърнем професионалният празник

на работещите в траурно -

обредната дейност в

традиция !

 

Драги колеги,

Ние от Българска траурна камара за трета година организираме събитие, с идеята, то да се превърне в традиция, в натовареното ни ежедневие !

Нашата цел е утвърждаване принципите на уважение и взаимопомощ, на издигане авторитета на работещите в траурно-обредната дейност, отделяйки в календарната година Ден за нашата професионална общност.

Началото поставихме в Банско през м. май 2012 година и решихме всяка година заетите в тази сфера, без значение дали членуват в браншова организация или не, дали са собственици на фирма или работници, дали са частни предприемачи или служители в общинска структура, да се присъединят към отбелязването на Професионалният ни празник !

 

Денят е първия петък, след 9-ти май !

На тази дата църквата празнува т. н. Летен Никулден.


Обединени от нашата професия и желанието ни за обмен на добри практики, и възможности за ефективни формални и неформални срещи, Ви каним да се присъедините в отбелязването на специалното събитие на 9 май 2014 г. в град Харманли, комплекс „Приказките“ - http://prikazkite.payner.bg